Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Ainoastaan Voudinrannan isolla talvisäilytysalueella voi säilyttää venettä/traileria ympäri vuoden. Muissa talvisäilytyspaikoissa vuokrakausi on vain 15.9.-10.6. välisen aikana.

Förnyelseperiod 3.8.2022 - 1.9.2022

Allmän reserveringsperiod 1.9.2022 - 10.6.2023